Psalms 67

FinnishPR(i) 1 Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi, laulu. (H67:2) Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän valistakoon kasvonsa meille, -Sela- 2 (H67:3) että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi. 3 (H67:4) Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. 4 (H67:5) Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Sela. 5 (H67:6) Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. 6 (H67:7) Maa on satonsa antanut. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme. 7 (H67:8) Siunatkoon meitä Jumala, ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret.