Psalms 67

Bulgarian(i) 1 (По слав. 66) За първия певец. На струнни инструменти. Псалм. Песен. Бог да бъде милостив към нас и да ни благослови, да възсияе с лицето Си над нас, (Села.) 2 за да се познае на земята Твоят път, Твоето спасение — сред всичките народи! 3 Да Те възпяват народите, Боже, да Те възпяват всичките народи! 4 Да се радват и ликуват племената, защото ще съдиш в правота народите и ще управляваш племената на земята. (Села). 5 Да Те възпяват народите, Боже, да Те възпяват всичките народи! 6 Земята дава плода си, Бог, нашият Бог, ще ни благослови. 7 Бог ще ни благослови и ще се боят от Него всички земни краища.