Luke 11:17

IGNT(i)
  17 G846 αυτος   G1161 δε But He G1492 (G5761) ειδως Knowing G846 αυτων   G3588 τα Their G1270 διανοηματα Thoughts G2036 (G5627) ειπεν Said G846 αυτοις To Them, G3956 πασα Every G932 βασιλεια Kingdom G1909 εφ Against G1438 εαυτην Itself G1266 (G5685) διαμερισθεισα Divided G2049 (G5743) ερημουται Is Brought To Desolation; G2532 και And G3624 οικος A House G1909 επι Against G3624 οικον A House G4098 (G5719) πιπτει Falls.