Luke 11:17

ACVI(i)
   17 G1161 CONJ δε BUT G846 P-NSM αυτος HE G1492 V-RAP-NSM ειδως KNOWING G3588 T-APN τα THES G1270 N-APN διανοηματα THOUGHTS G846 P-GPM αυτων OF THEM G2036 V-2AAI-3S ειπεν HE SAID G846 P-DPM αυτοις TO THEM G3956 A-NSF πασα EVERY G932 N-NSF βασιλεια KINGDOM G1266 V-APP-NSF διαμερισθεισα THAT WAS DIVIDED G1909 PREP εφ AGAINST G1438 F-3ASF εαυτην ITSELF G2049 V-PPI-3S ερημουται IS MADE DESOLATE G2532 CONJ και AND G3624 N-NSM οικος HOUSE G1909 PREP επι AGAINST G3624 N-ASM οικον HOUSE G4098 V-PAI-3S πιπτει FALLS