Luke 11:17

ACVI(i)
   17 G1161 CONJ δε But G846 P-NSM αυτος He G1492 V-RAP-NSM ειδως Knowing G3588 T-APN τα Thes G1270 N-APN διανοηματα Thoughts G846 P-GPM αυτων Of Them G2036 V-2AAI-3S ειπεν He Said G846 P-DPM αυτοις To Them G3956 A-NSF πασα Every G932 N-NSF βασιλεια Kingdom G1266 V-APP-NSF διαμερισθεισα That Was Divided G1909 PREP εφ Against G1438 F-3ASF εαυτην Itself G2049 V-PPI-3S ερημουται Is Made Desolate G2532 CONJ και And G3624 N-NSM οικος House G1909 PREP επι Against G3624 N-ASM οικον House G4098 V-PAI-3S πιπτει Falls