Isaiah 24:17

HOT(i) 17 פחד ופחת ופח עליך יושׁב הארץ׃