Judges 18:2

DSV_Strongs(i)
  2 H7971 [H8799] Zo zonden H1121 de kinderen H1835 van Dan H4480 uit H4940 hun geslacht H2568 vijf H582 mannen H4480 uit H7098 hun einden H1121 , mannen H2428 , die strijdbaar H4480 waren, van H6881 Zora H4480 en van H847 Esthaol H776 , om het land H7270 [H8763] te verspieden H2713 [H8800] , en dat te doorzoeken H559 [H8799] ; en zij zeiden H413 tot H3212 [H8798] hen: Gaat H2713 [H8798] , doorzoekt H776 het land H935 [H8799] . En zij kwamen H2022 aan het gebergte H669 van Efraim H5704 , tot aan H1004 het huis H4318 van Micha H3885 [H8799] , en vernachtten H8033 aldaar.