Hosea 9:5

DSV_Strongs(i)
  5Wat zult gijlieden [dan] doen op een gezetten hoogtijdsdag, en op een feestdag des HEEREN?