Deuteronomy 28:15-17

DSV_Strongs(i)
  15 H6963 Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8799] , niet zult gehoorzaam zijn H8104 [H8800] , om waar te nemen H6213 [H8800] , dat gij doet H4687 al Zijn geboden H2708 en Zijn inzettingen H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede H7045 ; zo zullen al deze vloeken H935 [H8804] over u komen H5381 [H8689] , en u treffen.
  16 H779 [H8803] Vervloekt H5892 zult gij zijn in de stad H779 [H8803] , en vervloekt H7704 zult gij zijn in het veld.
  17 H779 [H8803] Vervloekt H2935 zal zijn uw korf H4863 , en uw baktrog.