2 Kings 1:13

DSV_Strongs(i)
  13 H7725 [H8799] En wederom H7971 [H8799] zond hij H8269 een hoofdman H7992 van de derde H2572 vijftigen H2572 met zijn vijftigen H5927 H0 . Zo ging H7992 de derde H8269 hoofdman H2572 van vijftigen H5927 [H8799] op H935 [H8799] , en kwam H3766 [H8799] en boog zich H5921 op H1290 zijn knieen H5048 , voor H452 Elia H2603 [H8691] , en smeekte H413 hem H1696 [H8762] , en sprak H413 tot H376 hem: Gij, man H430 Gods H4994 , laat toch H5315 mijn ziel H5315 en de ziel H5650 van uw knechten H428 , van deze H2572 vijftigen H3365 [H8799] , dierbaar zijn H5869 in uw ogen!