Judges 10:5

DSV(i) 5 En Jaïr stierf, en werd begraven te Kamon.