Judges 10:5

PBG(i) 5 I umarł Jair, a pogrzebion jest w Kamon.