Judges 10:5

BKR(i) 5 I umřel Jair, a pochován jest v Kamon.