Judges 10:5

Croatian(i) 5 Kad umrije Jair, pokopaše ga u Kamonu.