Judges 10:5

Danish(i) 5 Og Jair døde og blev begraven i Kamon.