John 12:10

DSV(i) 10 En de overpriesters beraadslaagden, dat zij ook Lazarus doden zouden.