John 12:10

Estonian(i) 10 Aga ülempreestrid pidasid nõu Laatsarusegi ära tappa,