John 12:10

Wycliffe(i) 10 But the princis of prestis thouyten to sle Lazarus,