John 12:10

PBG(i) 10 I radzili się przedniejsi kapłani, żeby i Łazarza zabili.