Genesis 1:3

DSV(i) 3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.