Genesis 1:3

Croatian(i) 3 I reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost.