Psalms 98:1-3

Croatian(i) 1 Psalam. Pjevajte Jahvi pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova. 2 Jahve obznani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi. 3 Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu. Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.