Psalms 99

Croatian(i) 1 Jahve kraljuje - nek' zadršću narodi; sjedi nad kerubima - zemlja nek' se potrese! 2 Velik je Jahve na Sionu, uzvišen nada sve narode. 3 Nek' slave ime tvoje veliko i strašno: ono je sveto! 4 Ti kralj si moćan koji ljubiš što je pravo, pravednost ti si utvrdio, pravo i pravednost vršiš u Jakovu. 5 Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred podnožje njegovo: ono je sveto. 6 Mojsije i Aron među svećenicima njegovim i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: zazivahu Jahvu, i on ih usliša. 7 Iz stupa od oblaka govoraše njima: slušahu zapovijedi njegove i odredbe što ih dade. 8 Jahve, Bože naš, ti si ih uslišivao; Bože, milostiv si bio njima premda si kažnjavao grijehe njihove. 9 Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred svetu goru njegovu: jer svet je Jahve, Bog naš.