Job 14:17

Croatian(i) 17 u vreći si prijestup moj zapečatio i krivicu moju svu si zapisao.