Job 14:17

PBG(i) 17 Zapięczętowane jest w wiązance przestępstwo moje, a zgromadzasz nieprawości moje.