Job 14:17

Bulgarian(i) 17 Престъплението ми е запечатано в торба и Ти пришиваш върху беззаконието ми.