Esther 8:16

Croatian(i) 16 Bio je to za Židove dan svjetla, veselja, kliktanja i slavlja.