Esther 8:16

BKR(i) 16 Nebo Židům vzešlo světlo a radost, i veselé a sláva.