Esther 8:16

Albanian(i) 16 Për Judejtë ishte dritë, gëzim, gaz dhe lavdi.