Esther 8:16

PBG(i) 16 A Żydom weszła światłość i wesele, i radość i cześć.