2 Samuel 14:23

Croatian(i) 23 Potom se diže Joab, ode u Gešur i dovede Abšaloma natrag u Jeruzalem.