2 Samuel 14:23

PBG(i) 23 Wstał tedy Joab, a szedł do Giessur, i przywiódł Absaloma do Jeruzalemu.