2 Samuel 14:23

BKR(i) 23 Tedy vstav Joáb, odšel do Gessur, a přivedl Absolona do Jeruzaléma.