Revelation

Bulgarian(i) 1 Откровението на Иисус Христос, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което скоро трябва да стане, и изпрати и го извести чрез ангела Си на Своя слуга Йоан, 2 който засвидетелства Божието слово и свидетелството на Иисус Христос, и всичко, което е видял. 3 Блажен този, който чете, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. 4 Йоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, който е и който е бил, и който идва, и от седемте Духове, които са пред Неговия престол, 5 и от Иисус Христос, верния Свидетел, Първородния на мъртвите и Началника на земните царе. На Този, който ни люби и ни е освободил от нашите грехове чрез кръвта Си, 6 и който ни е направил царство и свещеници на Своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство за вечни векове! Амин. 7 Ето, идва с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които Го прободоха; и всички земни племена ще заридаят заради Него. Да, амин. 8 Аз съм Алфа и Омега, (Началото и Краят) – казва Господ Бог, който е и който е бил, и който идва, Всемогъщият. 9 Аз, Йоан, ваш брат и участник заедно с вас в скръбта и в царството, и в търпението, които са в Иисус (Христос), бях на острова, наречен Патмос, заради Божието слово и свидетелството на Иисус (Христос). 10 В Господния Ден бях в Духа и чух зад себе си силен глас като от тръба, 11 който казваше: Това, което виждаш, напиши на книга и го изпрати до седемте църкви: до Ефес и до Смирна, и до Пергам, и до Тиатир, и до Сардис, и до Филаделфия, и до Лаодикия. 12 И се обърнах да видя гласа, който ми говореше. И като се обърнах, видях седем златни светилника 13 и по средата на седемте светилника – Един, като Човешкия Син, облечен с дълга до петите дреха и препасан със златен пояс около гърдите. 14 А главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му – като огнен пламък, 15 и краката Му – като лъскав бронз, нажежен в пещ, а гласът Му – като звук от много води. 16 И в дясната Си ръка имаше седем звезди, и от устата Му излизаше меч, остър и от двете страни, и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си. 17 И когато Го видях, паднах при краката Му като мъртъв; а Той сложи дясната Си ръка върху мен и каза: Не се бой, Аз съм Първият и Последният, и Живият; 18 и бях мъртъв, и ето, живея за вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада. 19 Напиши това, което си видял, и това, което е, и това, което ще бъде след това. 20 Тайната на седемте звезди, които видя в дясната Ми ръка, и на седемте златни светилника: седемте звезди са ангелите на седемте църкви, а седемте светилника са седемте църкви.