Psalms 105:17

Bulgarian(i) 17 Изпрати пред тях човек — Йосиф беше продаден за роб.