Psalms 105:18

Bulgarian(i) 18 Стиснаха краката му в окови, душата му — в желязо.