Psalms 105:17

PBG(i) 17 Posłał przed nimi męża, który był za niewolnika sprzedany, to jest Józefa;