Numbers 8:6

Bulgarian(i) 6 Вземи левитите отсред израилевите синове и ги очисти.