Numbers 8:6

Albanian(i) 6 "Merr Levitët ndër bijtë e Izraelit dhe pastroji.