Numbers 18:27

Bulgarian(i) 27 И възвишаемият ви принос ще ви се счита като жито от хармана и като изобилие на вино от лина.