Numbers 18:27

Croatian(i) 27 Prinos će vam biti zaračunan kao da je prinos s gumna i Óotoka iz badnja.