Matthew 3:1-3

Bulgarian(i) 1 В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: 2 Покайте се, понеже наближи небесното царство. 3 Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая, който казва: ?Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа! Правете прави Неговите пътеки!“