Matthew 3:1-3

Lithuanian(i) 1 Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas ir pamokslavo Judėjos dykumoje, 2 skelbdamas: “Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė”. 3 O jis buvo tas, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: “Dykumoje šaukiančiojo balsas: ‘Paruoškite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus!’ ”