Matthew 22:3

Bulgarian(i) 3 Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат.