Matthew 22:3

PBG(i) 3 I posłał sługi swe, aby wezwali zaproszonych na wesele; ale nie chcieli przyjść.