Psalms 68:11

Bulgarian(i) 11 Господ каза слово: Вестителки на победа — голямо множество!