Jude 1:24

Bulgarian(i) 24 А на Онзи, който може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни пред Своята слава с голяма радост,