Jude 1:24

PBG(i) 24 A temu, który was może zachować od upadku i stawić przed oblicznością chwały swojej bez nagany z weselem,