Jude 1:24

Kabyle(i) 24 Tanemmirt tameqqrant i win yesɛan tazmert ad iḥader fell-awen iwakken ur tețțecḍem ara, a kkun-id isbedd zdat-es mbla lɛib di tmanegt- ines s lfeṛḥ ameqqran.