Isaiah 62:3

Bulgarian(i) 3 И ще бъдеш славен венец в ръката на ГОСПОДА и царска корона на дланта на своя Бог.