Isaiah 62:3

PBG(i) 3 I będziesz koroną ozdobną w ręce Pańskiej, i koroną królestwa w ręce Boga twego.